Thông báo

Tin tuyển dụng này đã được nhà tuyển dụng khóa trước đó.

Xem thêm các việc làm tương tự

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng Biết Tiếng Nhật

Công Ty TNHH Đầu Tư Ex Ad Media Việt Nam)

 8 triệu - 10 triệu
 29/03/2020
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 22/03/2020
 Bình Định

(nữ) Nhân Viên Tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần Jesco Asia

 6 triệu - 8 triệu
 31/03/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 11/03/2020
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 07/03/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh - Tiếng Nhật

Công Ty CP Đầu Tư Tài Chính & Truyền Thông Quốc Tế

 3 triệu - 5 triệu
 15/03/2020
 Hồ Chí Minh, An Giang
 7 triệu - 10 triệu
 03/03/2020
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 20/03/2020
 Đà Nẵng

Nhân Viên Nhập Dữ Liệu Tiếng Nhật - Ns2001

Công Ty TNHH Delta Solutions Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 15/04/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chính Thức - Biết Tiếng Nhật

Công Ty CP Đầu Tư Tài Chính & Truyền Thông Quốc Tế

 30 triệu - 25 triệu
 15/03/2020
 Hồ Chí Minh, An Giang
 5 triệu - 7 triệu
 29/02/2020
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 29/02/2020
 Hồ Chí Minh