Thông báo

Tin tuyển dụng này đã được nhà tuyển dụng khóa trước đó.

Xem thêm các việc làm tương tự

 5 triệu - 7 triệu
 15/07/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Vệ Sinh Đóng Gói Sản Phẩm Viettel [hà Nội]

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 6 triệu - 8 triệu
 31/07/2020
 Hà Nội
 6 triệu - 9 triệu
 31/07/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Kiểm Tra, Đóng Gói - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 24/07/2020
 Hà Nội
 6 triệu - 7 triệu
 31/07/2020
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 24/07/2020
 Hà Nội
 5 triệu - 10 triệu
 24/07/2020
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 24/07/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Đóng Gói Thiết Bị Viettel

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Đóng Gói Sản Phẩm Tại Bắc Từ Liêm

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 6 triệu - 7 triệu
 31/07/2020
 Hà Nội
 6 triệu - 8 triệu
 31/07/2020
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 24/07/2020
 Hà Nội