Công ty TNHH Best Man Power

Địa chỉ: Phòng 806 - 807 Tầng 8 Tòa Nhà Callary Số 123 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người

Website: Đang cập nhật

85

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Best Man Power đang tuyển dụng 84 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Database Dba

Công Ty TNHH Best Man Power

 Trên 30 triệu
 15/03/2020
 Khác

Java Development

Công Ty TNHH Best Man Power

 Trên 30 triệu
 31/03/2020
 Khác
 Trên 30 triệu
 31/03/2020
 Khác

Risk Control Supervisor

Công Ty TNHH Best Man Power

 Trên 30 triệu
 31/03/2020
 Khác

Senior Product Manager For Gaming

Công Ty TNHH Best Man Power

 Trên 30 triệu
 31/03/2020
 Khác

VIP Reception

Công Ty TNHH Best Man Power

 Trên 30 triệu
 31/03/2020
 Khác

Propaganda Specialist

Công Ty TNHH Best Man Power

 Trên 30 triệu
 31/03/2020
 Khác

New Media Operations Specialist

Công Ty TNHH Best Man Power

 Trên 30 triệu
 31/03/2020
 Khác

Corporate Culture Specialist

Công Ty TNHH Best Man Power

 Trên 30 triệu
 31/03/2020
 Khác

Commercial Specialist

Công Ty TNHH Best Man Power

 Trên 30 triệu
 31/03/2020
 Khác

Content Planning Specialist

Công Ty TNHH Best Man Power

 Trên 30 triệu
 31/03/2020
 Khác

Event Planner

Công Ty TNHH Best Man Power

 Trên 30 triệu
 31/03/2020
 Khác

Brand Specialist (physical Advertising)

Công Ty TNHH Best Man Power

 Trên 30 triệu
 31/03/2020
 Khác

Brand Specialist (event Sponsor)

Công Ty TNHH Best Man Power

 Trên 30 triệu
 31/03/2020
 Khác

Brand Specialist (online Advertising)

Công Ty TNHH Best Man Power

 Trên 30 triệu
 31/03/2020
 Khác
 Trên 30 triệu
 15/02/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Khác

Nhà tuyển dụng hàng đầu