CÔNG TY TNHH DICENTRAL VIỆT NAM

Địa chỉ: 139 Pasteur, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Website: http://dicentral.com/

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại CÔNG TY TNHH DICENTRAL VIỆT NAM không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
139 Pasteur, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quy mô nhân sự
150 - 300 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
http://dicentral.com/