Công ty cổ phần chế tạo biến thế điện lực Hà Nội

Địa chỉ: Điểm công nghiệp Sông Cùng, xã Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội

Quy mô nhân sự: 150 - 300 người

Website: mbt@mbt.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty cổ phần chế tạo biến thế điện lực Hà Nội không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu