Công ty CP Tư Vấn KSTK và Xây Dựng Năng Lượng

Địa chỉ: P504-chung cư Hoàng Sâm-phố Hoàng Sâm-Nghĩa Đô Cầu Giấy-Hà Nội
Website: ceds.hn.vn@gmail.com

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại Công ty CP Tư Vấn KSTK và Xây Dựng Năng Lượng không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
P504-chung cư Hoàng Sâm-phố Hoàng Sâm-Nghĩa Đô Cầu Giấy-Hà Nội

Quy mô nhân sự
Dưới 20 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
ceds.hn.vn@gmail.com