Keshun Waterproof Technology Co., Ltd.

Địa chỉ: 145/8 Nguyen Van Troi Ward Q11 HCM

Quy mô nhân sự: 150 - 300 người

Website: http://www.keshun.com.cn/

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Keshun Waterproof Technology Co., Ltd. không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu