Công ty TNHH Tập đoàn KTCN Hoàng Thiên

Địa chỉ: Cụ Công nghiệp Thanh Oai

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người

Website: Đang cập nhật

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Tập đoàn KTCN Hoàng Thiên không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu