Công ty TNHH MTV Vôi Việt Nam

Địa chỉ: Xóm Trường Sơn, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Website: https://www.lhoist.com/vn_en

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại Công ty TNHH MTV Vôi Việt Nam không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
Xóm Trường Sơn, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Quy mô nhân sự
20 - 150 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
https://www.lhoist.com/vn_en