Chi Nhánh Công ty TNHH Thiên Hà Shidax tại Hà Nội

Địa chỉ: 54A, Thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội

Số nhân viên: 500-1000

Website: galaxy-catering.com.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Chi Nhánh Công ty TNHH Thiên Hà Shidax tại Hà Nội không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu