CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ EURORACK

Địa chỉ: 5/3 Đoàn Thị Điểm, Phường 1, Phú Nhuận, TP.HCM

Quy mô nhân sự: Dưới 20 người

Website: www.eurorack.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ EURORACK không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu