CTY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ EMG

Địa chỉ: Tòa nhà Itaxa, 19 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

Quy mô nhân sự: Trên 300 người

Website: www.emg.vn

19

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CTY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ EMG đang tuyển dụng 8 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Project Officer

Cty Cổ Phần Giáo Dục Và Đầu Tư Emg

 20 triệu - 30 triệu
 14/03/2020
 Hà Nội

Trưởng Nhóm Hành Chính

Cty Cổ Phần Giáo Dục Và Đầu Tư Emg

 15 triệu - 20 triệu
 14/03/2020
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Nhân Sự - Hà Nội

Cty Cổ Phần Giáo Dục Và Đầu Tư Emg

 12 triệu - 15 triệu
 14/03/2020
 Hà Nội

Chuyên Viên Nhân Sự.

Cty Cổ Phần Giáo Dục Và Đầu Tư Emg

 12 triệu - 15 triệu
 14/03/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Học Vụ Biết Tiếng Anh

Cty Cổ Phần Giáo Dục Và Đầu Tư Emg

 6 triệu - 8 triệu
 14/03/2020
 Hồ Chí Minh

Trợ Giảng Giáo Viên Nước Ngoài

Cty Cổ Phần Giáo Dục Và Đầu Tư Emg

 6 triệu - 8 triệu
 14/03/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thư Viện

Cty Cổ Phần Giáo Dục Và Đầu Tư Emg

 7 triệu - 10 triệu
 14/03/2020
 Hồ Chí Minh

Digital Marketing Executive

Cty Cổ Phần Giáo Dục Và Đầu Tư Emg

 7 triệu - 10 triệu
 14/03/2020
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Nhân Sự

Cty Cổ Phần Giáo Dục Và Đầu Tư Emg

 12 triệu - 15 triệu
 30/12/2019
 Hồ Chí Minh

Lễ Tân

Cty Cổ Phần Giáo Dục Và Đầu Tư Emg

 7 triệu - 10 triệu
 15/12/2019
 Hồ Chí Minh

Scheduling Officer

Cty Cổ Phần Giáo Dục Và Đầu Tư Emg

 7 triệu - 10 triệu
 11/11/2019
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Nhân Sự

Cty Cổ Phần Giáo Dục Và Đầu Tư Emg

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2019
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Hành Chính

Cty Cổ Phần Giáo Dục Và Đầu Tư Emg

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ

Cty Cổ Phần Giáo Dục Và Đầu Tư Emg

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Quản Lý Phòng Thí Nghiệm

Cty Cổ Phần Giáo Dục Và Đầu Tư Emg

 10 triệu - 12 triệu
 22/02/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên IT Phần Cứng

Cty Cổ Phần Giáo Dục Và Đầu Tư Emg

 10 triệu - 12 triệu
 08/02/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tạp Vụ

Cty Cổ Phần Giáo Dục Và Đầu Tư Emg

 5 triệu - 7 triệu
 23/09/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Lễ Tân

Cty Cổ Phần Giáo Dục Và Đầu Tư Emg

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2019
 Hồ Chí Minh

Scheduling Officer

Cty Cổ Phần Giáo Dục Và Đầu Tư Emg

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2019
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu