CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CHÍNH NAM

Địa chỉ: 101- 106, Chung Cư A1, Nguyễn Ái Quốc, Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai.

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người

Website: http://www.xaydungchinhnam.vn/

37

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CHÍNH NAM đang tuyển dụng 13 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Kiến Trúc Sư [tây Ninh]

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 10 triệu - 20 triệu
 20/03/2020
 Tây Ninh

Kỹ Sư Thi Công Công Trình Dân Dụng [tây Ninh]

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 8 triệu - 20 triệu
 20/03/2020
 Tây Ninh

Họa Viên Kiến Trúc [tây Ninh]

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 6 triệu - 10 triệu
 20/03/2020
 Tây Ninh

Giám Đốc Chi Nhánh [tây Ninh]

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 25 triệu - 30 triệu
 20/03/2020
 Tây Ninh

Kỹ Sư Thi Công Công Trình Dân Dụng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 8 triệu - 20 triệu
 20/03/2020
 Đồng Nai

Công Nhân Kỹ Thuật Thi Công Điện - Nước

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 8 triệu - 13 triệu
 20/03/2020
 Đồng Nai

Trưởng Phòng Thiết Kế Công Trình Công Nghiệp [cn Vina]

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 15 triệu - 20 triệu
 20/03/2020
 Đồng Nai

Trưởng Phòng Thiết Kế & Quản Lý Kỹ Thuật Hạ Tầng Giao Thông [cn Vina]

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 15 triệu - 20 triệu
 20/03/2020
 Đồng Nai

Chỉ Huy Trưởng Thi Công Công Trình Công Nghiệp [cn Vina]

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 15 triệu - 20 triệu
 20/03/2020
 Đồng Nai

Chỉ Huy Trưởng Thi Công Hạ Tầng Giao Thông [cn Vina]

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 15 triệu - 20 triệu
 20/03/2020
 Đồng Nai

Kỹ Sư Thi Công Hạ Tầng Giao Thông Công Nghiệp [cn Vina]

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 8 triệu - 20 triệu
 20/03/2020
 Đồng Nai

Kỹ Sư Thi Công Công Trình Công Nghiệp [cn Vina]

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 8 triệu - 20 triệu
 20/03/2020
 Đồng Nai

Kiến Trúc Sư

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 12 triệu - 20 triệu
 20/03/2020
 Đồng Nai

Kiến Trúc Sư - Thiết Kế Kiến Trúc Công Trình

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 12 triệu - 15 triệu
 30/10/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh

Họa Viên Kiến Trúc

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh

Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu Công Trình

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 12 triệu - 15 triệu
 30/10/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh

Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Xây Dựng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 12 triệu - 15 triệu
 30/10/2019
 Đồng Nai

Kiến Trúc Sư - Thiết Kế Kiến Trúc Công Trình

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 12 triệu - 15 triệu
 30/08/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh

Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu Công Trình

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 12 triệu - 15 triệu
 30/08/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh

Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Xây Dựng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 12 triệu - 15 triệu
 30/08/2019
 Đồng Nai

Họa Viên Kiến Trúc

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh

Kiến Trúc Sư - Thiết Kế Kiến Trúc Công Trình

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh

Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu Công Trình

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh

Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Xây Dựng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2019
 Đồng Nai

Hoạ Viên Kết Cấu

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 7 triệu - 10 triệu
 06/07/2018
 Đồng Nai

Kiến Trúc Sư - Thiết Kế Kiến Trúc Công Trình

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 6 triệu - 20 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh

Kiến Trúc Sư - Thiết Kế (Công Trình)

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 6 triệu - 20 triệu
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu Công Trình

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam

 Thương lượng
 15/04/2018
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh

Nhà tuyển dụng hàng đầu