Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch

Địa chỉ: 415/17 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình

Quy mô nhân sự: 150 - 300 người

Website: http://banthach.com

29

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch đang tuyển dụng 20 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Thủ Kho (Chuyên Quản Lý Kho M&e)

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2020
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh, Long An, Khác

Kỹ Sư Shopdrawing + Combine M&e

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch

 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2020
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh, Long An, Khác

Nhân Viên Dự Toán M&e

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch

 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2020
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Kho

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên QA, QC, Qs

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch

 12 triệu - 15 triệu
 30/04/2020
 Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khác

Kỹ Sư Cầu Đường

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch

 12 triệu - 15 triệu
 30/04/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai

Giám Sát Cơ Điện (điện, Điện Nhẹ, PCcc, Ctn)

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch

 10 triệu - 15 triệu
 30/04/2020
 Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai

Kỹ Sư Thiết Kế PC&cc

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch

 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Pháp Lý (lĩnh Vực Xây Dựng & BĐS)

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch

 10 triệu - 20 triệu
 30/04/2020
 Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng / Phó Công Trình Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch

 15 triệu - 20 triệu
 31/03/2020
 Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai

Chuyên Viên Lập Dự án Đầu Tư (bđs Và Xây Dựng)

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch

 12 triệu - 15 triệu
 30/04/2020
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Quản Lý Dự án

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch

 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2020
 Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng / Phó Công Trình Cơ Điện (m&e)

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch

 15 triệu - 20 triệu
 31/03/2020
 Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai

Chỉ Huy Phó Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch

 14 triệu - 20 triệu
 31/03/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Đồng Nai, Khác

Giám Sát Thi Công Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch

 8 triệu - 15 triệu
 31/03/2020
 Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai

Thiết Kế Kiến Trúc

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch

 12 triệu - 16 triệu
 20/02/2020
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Công Nợ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh

Kế Toán (phụ Trách Mảng Thuế)

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch

 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh

Chủ Trì Thiết Kế Kết Cấu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch

 12 triệu - 15 triệu
 10/10/2019
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Phụ Trách Kết Cấu (kèo Thép)

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch

 12 triệu - 15 triệu
 31/08/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Lâm Đồng, Khác

Giám Sát An Toàn Lao Động

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch

 8 triệu - 13 triệu
 20/02/2020
 Hồ Chí Minh, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh, Khác

Chuyên Viên Tài Chính

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch

 12 triệu - 15 triệu
 30/07/2019
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch

 10 triệu - 12 triệu
 30/07/2019
 Hồ Chí Minh

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch

 Thương lượng
 31/01/2019
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu