CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG

Địa chỉ: Đồng Hới - Quảng Bình
Website: http://www.udic.com.vn/

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
Đồng Hới - Quảng Bình

Quy mô nhân sự
Dưới 20 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
http://www.udic.com.vn/