Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Sơn Hà

Địa chỉ: Số 129-131 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng

Số nhân viên: 200-500

Website: www.shac.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Sơn Hà không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu