CÔNG TY TNHH DATA DESIGN VIETNAM

Địa chỉ: 19A Cong Hoa St,SCETPA Building, Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

Số nhân viên: Dưới 10 người

Website: datadesign.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY TNHH DATA DESIGN VIETNAM không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu