Tuyển dụng tiêu điểm

 15 triệu - 20 triệu
 24/05/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên
 6 triệu - 10 triệu
 30/03/2020
 Bắc Giang
 10 triệu - 12 triệu
 10/03/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định

 Việc làm mới

 5 triệu - 7 triệu 01/03/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 15 triệu - 20 triệu 24/05/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu 04/03/2020
 Bắc Giang
 Trên 30 triệu 07/03/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bình Dương, Bình Định
 6 triệu - 10 triệu 15/03/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Hưng Yên, Thanh Hóa
 6 triệu - 10 triệu 30/03/2020
 Bắc Giang
 10 triệu - 30 triệu 31/03/2020
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 4 triệu - 5 triệu 29/02/2020
 Bắc Giang
 15 triệu - 20 triệu 11/03/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bình Phước, Thái Bình
 10 triệu - 12 triệu 10/03/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định
 10 triệu - 15 triệu 30/03/2020
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Thanh Hóa

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Quản Lý Môi Trường

 15 triệu - 20 triệu
 11/03/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bình Phước, Thái Bình

Quản Lý Kinh Doanh Sơn Toàn Quốc (bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc).

 10 triệu - 30 triệu
 31/03/2020
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc

Nhân Viên Kỹ Thuật

 5 triệu - 7 triệu
 04/03/2020
 Bắc Giang