Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 10 triệu
 16/07/2020
 Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long

 Việc làm mới

 10 triệu - 15 triệu 30/07/2020
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long
 7 triệu - 15 triệu 31/07/2020
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu 20/07/2020
 Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu 25/07/2020
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu 31/07/2020
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long
 7 triệu - 20 triệu 31/07/2020
 Bình Thuận, Khánh Hòa, Long An, Ninh Thuận, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu 30/07/2020
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu 25/08/2020
 Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu 16/07/2020
 Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu 31/07/2020
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Thư Ký Nghiệp Vụ

 7 triệu - 10 triệu
 25/08/2020
 Vĩnh Long

Nhân Viên Kinh Doanh Thức ăn Thủy Sản

 7 triệu - 20 triệu
 31/07/2020
 Bình Thuận, Khánh Hòa, Long An, Ninh Thuận, Vĩnh Long

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa 2d

 5 triệu - 7 triệu
 20/07/2020
 Vĩnh Long

Nhân Viên Tư Vấn Chiêu Sinh

 5 triệu - 7 triệu
 25/07/2020
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long