Tuyển dụng nhanh ngành Kỹ thuật

 Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 12 triệu
 31/07/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 25/07/2020
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 20/07/2020
 Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu
 31/07/2020
 Hà Nội, Hà Nam
 9 triệu - 15 triệu
 19/07/2020
 Hà Nội

 Việc làm mới

 12 triệu - 18 triệu 25/07/2020
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 9 triệu - 15 triệu 19/07/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu 25/07/2020
 Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu 31/07/2020
 Hà Nội, Hà Nam
 12 triệu - 15 triệu 20/07/2020
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 12 triệu 15/07/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 12 triệu 31/07/2020
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Vận Hành (đi Công Trình)

 10 triệu - 15 triệu
 31/07/2020
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Điện

 7 triệu - 14 triệu
 31/07/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì

 8 triệu - 15 triệu
 30/07/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2020
 Hà Nội

Kỹ Sư Cơ Khí Tại Hải Phòng

 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2020
 Hải Phòng

Quản Lý / Giám Sát Rạp Chiếu Phim

 7 triệu - 9 triệu
 29/08/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh

Nhân Viên IT Tại Long An

 9 triệu - 10 triệu
 31/07/2020
 Long An

Marketing & Technical Engineer

 25 triệu - 30 triệu
 31/07/2020
 Hồ Chí Minh