Tuyển dụng nhanh ngành Cơ khí - Chế tạo

 9 triệu - 15 triệu
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 04/11/2020
 8 triệu - 13 triệu
 Bình Dương
 31/10/2020
 7 triệu - 10 triệu
 Đồng Nai
 04/11/2020

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
 6 triệu - 12 triệu Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh