Tuyển dụng nhanh ngành Phiên dịch/ Ngoại ngữ

 Việc làm mới

 15 triệu - 25 triệu 31/07/2020
 Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình
 12 triệu - 20 triệu 24/07/2020
 Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình
 9 triệu - 12 triệu 31/07/2020
 Bắc Giang
 10 triệu - 20 triệu 30/07/2020
 Bắc Giang
 10 triệu - 12 triệu 30/07/2020
 Đồng Nai
 10 triệu - 15 triệu 20/07/2020
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 15 triệu - 20 triệu 15/07/2020
 Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu 31/07/2020
 Hà Nội

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Phiên Dịch Tiếng Hàn Tại Hải Phòng

 12 triệu - 20 triệu
 24/07/2020
 Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình

Nhân Viên Văn Phòng (kiêm Phiên Dịch)

 15 triệu - 20 triệu
 15/07/2020
 Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Hàn

 25 triệu - 30 triệu
 23/09/2020
 Hải Dương

Nhân Viên Thu Mua

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2020
 Đồng Nai

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Nhập Khẩu (tiếng Trung)

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2020
 Hà Nội

Thư Ký Tổng Giám Đốc

 7 triệu - 10 triệu
 15/07/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Văn Phòng Tiếng Trung

 10 triệu - 12 triệu
 30/07/2020
 Đồng Nai

Sg Youth Ambassador Management Trainee (internship Chinese Speaking)

 3 triệu - 5 triệu
 30/07/2020
 Hồ Chí Minh

Trợ Lý Tiếng Trung Tại Hà Nội

 9 triệu - 15 triệu
 31/07/2020
 Hà Nội

Giáo Viên Dạy Tiếng Anh

 8 triệu - 10 triệu
 31/07/2020
 Hồ Chí Minh

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

 10 triệu - 20 triệu
 30/07/2020
 Bắc Giang