Tuyển dụng nhanh ngành Thời trang

 Tuyển dụng tiêu điểm

 10 triệu - 12 triệu
 15/07/2020
 Hà Nội
 8 triệu - 12 triệu
 31/07/2020
 Hà Nội

 Việc làm mới

 6 triệu - 10 triệu 15/07/2020
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu 15/07/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu 14/07/2020
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu 30/07/2020
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 20 triệu 28/07/2020
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu 20/07/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu 15/07/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu 15/07/2020
 Đà Nẵng
 8 triệu - 12 triệu 31/07/2020
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu 15/07/2020
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu 15/07/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 9 triệu 08/08/2020
 Hà Nội
 8 triệu - 12 triệu 20/07/2020
 Hà Nội
 8 triệu - 10 triệu 20/07/2020
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu 15/07/2020
 Hà Nội
 6 triệu - 8 triệu 15/07/2020
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Trợ Lý Thiết Kế Thời Trang

 8 triệu - 12 triệu
 20/07/2020
 Hà Nội

Thiết Kế Rập Thời Trang

 10 triệu - 20 triệu
 28/07/2020
 Hồ Chí Minh

Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực (marc Fashion)

 12 triệu - 15 triệu
 15/07/2020
 Hồ Chí Minh

[nữ] Nhân Viên May Mẫu Thời Trang

 5 triệu - 7 triệu
 15/07/2020
 Hồ Chí Minh

Stylist

 7 triệu - 10 triệu
 15/07/2020
 Đà Nẵng

Lao Động Phổ Thông - Hcm

 6 triệu - 8 triệu
 15/07/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

 7 triệu - 10 triệu
 14/07/2020
 Hà Nội

Merchendiser

 12 triệu - 15 triệu
 15/07/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên May Mẫu

 7 triệu - 9 triệu
 08/08/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Kênh Mt

 10 triệu - 12 triệu
 30/07/2020
 Hồ Chí Minh