Tuyển dụng nhanh ngành Bán hàng

 5 triệu - 7 triệu
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai
 08/12/2020
 7 triệu - 9 triệu
 Đồng Nai
 07/12/2020
 10 triệu - 12 triệu
 Hồ Chí Minh
 30/11/2020
 10 triệu - 12 triệu
 Hà Nội
 04/12/2020
 7 triệu - 30 triệu
 Hồ Chí Minh
 30/11/2020

 Tuyển dụng tiêu điểm

 10 triệu - 12 triệu
 Khánh Hòa
 7 triệu - 10 triệu
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu
 Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Tiền Giang, Vĩnh Long
 7 triệu - 15 triệu
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước
 10 triệu - 15 triệu
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Bình

 Việc làm mới

 7 triệu - 15 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước
 12 triệu - 15 triệu Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Tiền Giang, Vĩnh Long
 10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
 7 triệu - 10 triệu Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Bình
 10 triệu - 12 triệu Khánh Hòa
 12 triệu - 15 triệu Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh