Tuyển dụng nhanh ngành Vật tư/Thiết bị/Mua hàng

 Tuyển dụng tiêu điểm

 8 triệu - 12 triệu
 31/07/2020
 Hồ Chí Minh

 Việc làm mới

 12 triệu - 15 triệu 17/07/2020
 Quảng Nam
 5 triệu - 7 triệu 31/07/2020
 Hà Nội, Hưng Yên
 7 triệu - 9 triệu 31/07/2020
 Đồng Nai
 7 triệu - 8 triệu 27/07/2020
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 12 triệu 31/07/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu 25/07/2020
 Hà Nam
 7 triệu - 12 triệu 30/07/2020
 Bình Dương, Bình Phước, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Trị
 6 triệu - 7 triệu 31/07/2020
 Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu 31/07/2020
 Đồng Nai
 12 triệu - 15 triệu 20/07/2020
 Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu 30/07/2020
 Hà Nội

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Sale Phụ Trách Kinh Doanh (quảng Trị, Quảng Ngãi, Phú Yên)

 7 triệu - 12 triệu
 30/07/2020
 Bình Dương, Bình Phước, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Trị

Nhân Viên Nhập Khẩu (tiếng Trung)

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2020
 Hà Nội

Quản Lý Chất Lượng

 12 triệu - 15 triệu
 20/07/2020
 Bắc Ninh

Nhân Viên Thu Mua Lương Trên 12tr

 12 triệu - 15 triệu
 17/07/2020
 Quảng Nam

Nhân Viên Kho - NM Đá Hà Nam

 7 triệu - 10 triệu
 25/07/2020
 Hà Nam

Nhân Viên Vật Tư

 6 triệu - 7 triệu
 31/07/2020
 Bắc Ninh

Nhân Viên Thủ Kho

 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2020
 Hà Nội, Hưng Yên

Nhân Viên Thu Mua

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2020
 Đồng Nai

Trợ Lý Kho

 7 triệu - 8 triệu
 27/07/2020
 Hồ Chí Minh