Thông báo

Tin tuyển dụng này đã được nhà tuyển dụng khóa trước đó.

Xem thêm các việc làm tương tự

 10 triệu - 15 triệu
 20/07/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 12 triệu - 15 triệu
 31/07/2019
 Hồ Chí Minh

Công Nhân Sản Xuất - Lao Động Phổ Thông

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Len Sài Gòn

 5 triệu - 7 triệu
 20/07/2019
 Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu
 31/07/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế Rập

Công Ty TNHH Vision Vina

 10 triệu - 15 triệu
 20/07/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương

Nhân Viên Định Giá ( Costing )

Công Ty TNHH Vision Vina

 7 triệu - 10 triệu
 20/07/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương

Nhân Viên May Mẫu ( Lương Từ 8-12tr)

Công Ty TNHH May Wax Jean Vina

 8 triệu - 12 triệu
 15/08/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phụ Liệu ( Dệt May)

Công Ty TNHH May Wax Jean Vina

 10 triệu - 12 triệu
 15/08/2019
 Hồ Chí Minh

NV Merchandiser

Công Ty TNHH XNK Lập Phương

 10 triệu - 12 triệu
 31/07/2019
 Hồ Chí Minh, Long An
 12 triệu - 15 triệu
 31/07/2019
 Hồ Chí Minh

Quản Đốc Xưởng In Lụa

Công Ty TNHH Hạnh Đan

 12 triệu - 15 triệu
 13/08/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 15 triệu
 30/07/2019
 Hồ Chí Minh