Tuyển dụng tiêu điểm

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh

 Việc làm mới

 10 triệu - 12 triệu  30/08/2019
 Hải Phòng, Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu  30/08/2019
 Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu  16/10/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu  16/10/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu  16/10/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng
 8 triệu - 15 triệu  16/10/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng
 6 triệu - 10 triệu  16/10/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng
 15 triệu - 20 triệu  30/08/2019
 Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu  31/08/2019
 Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu  31/08/2019
 Hải Phòng
 9 triệu - 30 triệu  07/10/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng
 1 triệu - 30 triệu  06/10/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

4,071,365

Ứng viên

1,521,258

Việc làm

788,651

Nhà tuyển dụng

13,401,588

Lượt ứng tuyển