Tuyển dụng tiêu điểm

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh

 Việc làm mới

 10 triệu - 12 triệu  21/09/2019
 Hải Dương, Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu  20/09/2019
 Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu  30/09/2019
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh
 5 triệu - 7 triệu  31/08/2019
 Hải Phòng
 10 triệu - 12 triệu  29/08/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên
 12 triệu - 15 triệu  06/09/2019
 Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương
 6 triệu - 10 triệu  30/08/2019
 Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu  30/08/2019
 Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu  30/08/2019
 Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu  30/08/2019
 Hải Phòng
 3 triệu - 5 triệu  30/09/2019
 Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu  30/09/2019
 Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu  01/10/2019
 Hải Phòng
 10 triệu - 12 triệu  31/08/2019
 Hải Phòng

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

4,071,365

Ứng viên

1,521,258

Việc làm

788,651

Nhà tuyển dụng

13,401,588

Lượt ứng tuyển