Tuyển dụng tiêu điểm

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu  22/10/2019
 Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Nội
 7 triệu - 15 triệu  31/08/2019
 Hải Phòng
 12 triệu - 14 triệu  30/08/2019
 Bắc Giang, Hải Phòng
 20 triệu - 28 triệu  30/08/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu  21/09/2019
 Hải Dương, Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu  15/10/2019
 Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

4,071,365

Ứng viên

1,521,258

Việc làm

788,651

Nhà tuyển dụng

13,401,588

Lượt ứng tuyển