Tuyển dụng tiêu điểm

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh

 Việc làm mới

 8 triệu - 13 triệu  31/08/2019
 Bắc Giang, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Nghệ An
 8 triệu - 10 triệu  30/09/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng
 15 triệu - 20 triệu  15/09/2019
 Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu  30/08/2019
 Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu  16/09/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh
 20 triệu - 25 triệu  15/09/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu  30/08/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng
 12 triệu - 14 triệu  30/08/2019
 Hải Phòng
 6 triệu - 12 triệu  29/10/2019
 Hải Phòng
 10 triệu - 12 triệu  30/09/2019
 Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu  30/08/2019
 Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu  30/08/2019
 Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hòa Bình, Nghệ An, Quảng Ninh
 15 triệu - 20 triệu  30/08/2019
 Hà Nội, Hải Phòng
 6 triệu - 10 triệu  30/08/2019
 Hải Phòng

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

4,071,365

Ứng viên

1,521,258

Việc làm

788,651

Nhà tuyển dụng

13,401,588

Lượt ứng tuyển