Tuyển dụng tiêu điểm

 8 triệu - 12 triệu
 21/09/2019
 Hồ Chí Minh, Tây Ninh

 Việc làm mới

 12 triệu - 25 triệu  20/09/2019
 Tây Ninh
 8 triệu - 12 triệu  21/09/2019
 Hồ Chí Minh, Tây Ninh
 15 triệu - 20 triệu  30/09/2019
 Tây Ninh
 20 triệu - 25 triệu  15/10/2019
 An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Kiên Giang, Tây Ninh
 12 triệu - 15 triệu  30/09/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An
 15 triệu - 20 triệu  30/09/2019
 An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh
 12 triệu - 15 triệu  30/09/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh
 7 triệu - 10 triệu  30/09/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

4,071,365

Ứng viên

1,521,258

Việc làm

788,651

Nhà tuyển dụng

13,401,588

Lượt ứng tuyển