CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

Địa chỉ: Km 28+100m, Quốc lộ 18 - Phường Phả Lại - Thành phố Chí Linh - Hải Dương.

Số nhân viên: Đang cập nhật

Website: www.songdacaocuong.com, www.vuakho.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu