Công ty cổ phần Nội Thương Bắc

Địa chỉ: 96 Lò Đúc, Đống Mác, Hai Bà Trung

Số nhân viên: 200-500

Website: www.noithuongbac.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty cổ phần Nội Thương Bắc không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu