Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng

Địa chỉ: Thị trấn Trường Sơn - An Lão - Hải Phòng

Số nhân viên: 100-200

Website: habecohaiphong.com.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu