CECILIA Spa

Địa chỉ: Hà Nội

Số nhân viên: Đang cập nhật

Website: Đang cập nhật

3

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

CECILIA Spa đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 5 triệu - 6 triệu
 30/10/2019
 Hà Nội
 5 triệu - 15 triệu
 30/10/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 25/05/2019
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu