Công Ty Tnhh Một Thành Viên Việt Đức Trí

Địa chỉ: 12 Duy Tân, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Số nhân viên: 25-50

Website: vietpos.vn

12

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Việt Đức Trí đang tuyển dụng 4 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh (hồ Chí Minh) - Thu Nhập Trên 10 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Việt Đức Trí

 10 triệu - 12 triệu
 30/10/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh (đà Nẵng) - Thu Nhập Trên 10 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Việt Đức Trí

 10 triệu - 12 triệu
 30/10/2019
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh (hồ Chí Minh) - Thu Nhập Trên 10 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Việt Đức Trí

 10 triệu - 12 triệu
 30/10/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh ( Đà Nẵng ) - Thu Nhập Trên 10 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Việt Đức Trí

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh (hồ Chí Minh) Thu Nhập Từ 10 Triệu Trở Lên

Công Ty TNHH Một Thành Viên Việt Đức Trí

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Vận Hành Kho - Lao Động Phổ Thông

Công Ty TNHH Một Thành Viên Việt Đức Trí

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Vận Hành Kho - Lao Động Phổ Thông

Công Ty TNHH Một Thành Viên Việt Đức Trí

 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh - Thu Nhập Trên 10 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Việt Đức Trí

 7 triệu - 10 triệu
 10/04/2019
 Khánh Hòa
 5 triệu - 7 triệu
 10/04/2019
 Khánh Hòa

Nhân Viên Kinh Doanh - Thu Nhập Trên 10 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Việt Đức Trí

 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Lắp Đặt Thiết Bị An Ninh - Phần Mềm

Công Ty TNHH Một Thành Viên Việt Đức Trí

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2019
 Đà Nẵng

Nhà tuyển dụng hàng đầu