CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

Địa chỉ: Số 1, đường 27, Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Số nhân viên: 25-50

Website: http://www.tmpvietnam.com

27

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Công Nghiệp (Có Thị Trường Sẵn)

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tăng Minh Phát

 7 triệu - 15 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Điện Tử

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tăng Minh Phát

 7 triệu - 12 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tăng Minh Phát

 7 triệu - 14 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Tự Động Hóa Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tăng Minh Phát

 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Campuchia

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tăng Minh Phát

 7 triệu - 10 triệu
 08/01/2019
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Công Nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tăng Minh Phát

 7 triệu - 10 triệu
 09/01/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Công Nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tăng Minh Phát

 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Điện - Điện Tử

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tăng Minh Phát

 7 triệu - 10 triệu
 11/01/2019
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Điện - Điện Tử

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tăng Minh Phát

 7 triệu - 10 triệu
 17/03/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Tự Động Hóa

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tăng Minh Phát

 7 triệu - 10 triệu
 08/01/2019
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Campuchia

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tăng Minh Phát

 7 triệu - 10 triệu
 08/01/2019
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Tự Động Hóa

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tăng Minh Phát

 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Tự Động Hóa Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tăng Minh Phát

 7 triệu - 10 triệu
 08/01/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Mua Hàng Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tăng Minh Phát

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Tự Động Hóa

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tăng Minh Phát

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Tự Động Hóa

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tăng Minh Phát

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Mua Hàng Tiếng Trung

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tăng Minh Phát

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Tự Động Hóa

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tăng Minh Phát

 7 triệu - 12 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu