Công ty Sản xuất Thép Úc SSE

Địa chỉ: Công ty Sản xuất Thép Úc SSE- Km 9, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Số nhân viên: 200-500

Website: http://thepchuottui.vn/

18

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty Sản xuất Thép Úc SSE đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Sản Xuất Thép úc Sse

 10 triệu - 15 triệu
 30/04/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Sản Xuất Thép úc Sse

 10 triệu - 15 triệu
 30/04/2019
 Hải Phòng

Công Nhân Sản Xuất Tại Hải Phòng

Công Ty Sản Xuất Thép úc Sse

 Thương lượng
 30/12/2018
 Hải Phòng

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Tại Hải Phòng

Công Ty Sản Xuất Thép úc Sse

 Thương lượng
 30/12/2018
 Hải Phòng

Nhân Viên KCS Tại Hải Phòng

Công Ty Sản Xuất Thép úc Sse

 Thương lượng
 30/12/2018
 Hải Phòng
 Thương lượng
 30/12/2018
 Hải Phòng

Nhân Viên Kế Toán Tín Dụng Tại Hải Phòng

Công Ty Sản Xuất Thép úc Sse

 Thương lượng
 30/12/2018
 Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Hà Nội

Công Ty Sản Xuất Thép úc Sse

 Thương lượng
 30/12/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Hà Nội, Hải Phòng

Công Ty Sản Xuất Thép úc Sse

 Thương lượng
 30/12/2018
 Hà Nội, Hải Phòng

Nhân Viên Kế Toán Đầu Vào

Công Ty Sản Xuất Thép úc Sse

 Thương lượng
 20/11/2018
 Hải Phòng

Nhân Viên Cân 3/6 Tấn

Công Ty Sản Xuất Thép úc Sse

 Thương lượng
 30/09/2018
 Hải Phòng

Nhân Viên Vận Tải

Công Ty Sản Xuất Thép úc Sse

 Thương lượng
 22/09/2018
 Hải Phòng

Nhân Viên Cân 3/6 Tấn

Công Ty Sản Xuất Thép úc Sse

 Thương lượng
 22/09/2018
 Hải Phòng

Nhân Viên Nhân Sự Hành Chính

Công Ty Sản Xuất Thép úc Sse

 Thương lượng
 23/04/2018
 Hải Phòng

Nhân Viên Vận Tải/ Vận Hành Cầu Trục

Công Ty Sản Xuất Thép úc Sse

 Thương lượng
 23/04/2018
 Hải Phòng

Nhân Viên Bảo Vệ Lương Cao

Công Ty Sản Xuất Thép úc Sse

 Thương lượng
 23/04/2018
 Hải Phòng

Thủ Kho Thép Thành Phẩm

Công Ty Sản Xuất Thép úc Sse

 Thương lượng
 23/04/2018
 Hải Phòng

Nhà tuyển dụng hàng đầu