ZIP MEDIA

Địa chỉ: N2-6, ngõ 2 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội

Số nhân viên: 10-25

Website: www.zipmedia.com.vn

15

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

Hiện tại ZIP MEDIA không có tuyển dụng nào còn hạn.

Event Executive

Zip Media

 Thương lượng
 30/12/2018
 Hà Nội

Account Event

Zip Media

 Thương lượng
 30/12/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 30/10/2018
 Hà Nội

Event Executive

Zip Media

 Thương lượng
 25/09/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 20/08/2018
 Hà Nội
 15 triệu - 18 triệu
 20/06/2018
 Hà Nội
 15 triệu - 18 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội

Event Executive

Zip Media

 Thương lượng
 20/07/2018
 Hà Nội

Event Executive

Zip Media

 Thương lượng
 20/03/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 31/12/2017
 Hà Nội
 Thương lượng
 31/12/2017
 Hà Nội

Event Executive

Zip Media

 Thương lượng
 31/12/2017
 Hà Nội

Account Event

Zip Media

 Thương lượng
 05/09/2017
 Hà Nội
 Thương lượng
 05/09/2017
 Hà Nội

Event Executive

Zip Media

 Thương lượng
 05/09/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu