ZIP MEDIA

Địa chỉ: N2-6, ngõ 2 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội

Số nhân viên: 10-25

Website: www.zipmedia.com.vn

12

việc làm

Giới thiệu về công ty

ZIP MEDIA đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 15 triệu - 18 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 25/05/2018
 Hà Nội
 15 triệu - 18 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 20/05/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 20/03/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 31/12/2017
 Hà Nội
 Thương lượng
 31/12/2017
 Hà Nội
 Thương lượng
 31/12/2017
 Hà Nội

Account Event

Zip Media

 Thương lượng
 31/12/2017
 Hà Nội

Account Event

Zip Media

 Thương lượng
 05/09/2017
 Hà Nội
 Thương lượng
 05/09/2017
 Hà Nội
 Thương lượng
 05/09/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu