Công ty TNHH Công nghiệp Bellinturf Việt Nam

Địa chỉ: KCN Long Giang, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

Số nhân viên: 1000-5000

Website: www.bellinturf.com

79

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Công nghiệp Bellinturf Việt Nam đang tuyển dụng 14 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Thu Mua

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 7 triệu - 12 triệu
 31/10/2019
 Tiền Giang

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 6 triệu - 8 triệu
 31/10/2019
 Tiền Giang

Nhân Viên Vật Tư

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 6 triệu - 7 triệu
 31/10/2019
 Tiền Giang

Kỹ Sư Chất Lượng

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2019
 Tiền Giang

Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 9 triệu - 14 triệu
 31/10/2019
 Tiền Giang

Phiên Dịch Tiếng Trung (bộ Phận Xuất Nhập Khẩu)

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 10 triệu - 12 triệu
 31/10/2019
 Tiền Giang

Nhân Viên Triển Khai Erp - Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 9 triệu - 14 triệu
 31/10/2019
 Tiền Giang

Kỹ Sư Chất Lượng - Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 9 triệu - 12 triệu
 31/10/2019
 Tiền Giang

Tài Xế Xe Nâng

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 6 triệu - 9 triệu
 31/10/2019
 Tiền Giang

Nhân Viên Cơ Khí

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 6 triệu - 9 triệu
 31/10/2019
 Tiền Giang

Kế Toán Giá Thành

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 6 triệu - 8 triệu
 31/10/2019
 Tiền Giang

Lao Động Phổ Thông

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 6 triệu - 9 triệu
 31/10/2019
 Tiền Giang

Thợ Điện

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 6 triệu - 9 triệu
 31/10/2019
 Tiền Giang

Chủ Quản Chuỗi Cung ứng

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 10 triệu - 16 triệu
 31/10/2019
 Tiền Giang

Nhân Viên Kế Hoạch - Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 7 triệu - 8 triệu
 16/10/2019
 Tiền Giang

Tạp Vụ / Nhân Viên Vệ Sinh

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 5 triệu - 6 triệu
 16/10/2019
 Tiền Giang

Nhân Viên Kho Thiết Bị

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 6 triệu - 8 triệu
 16/10/2019
 Tiền Giang

Nhân Viên Môi Trường

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 7 triệu - 9 triệu
 16/10/2019
 Tiền Giang

Tài Xế Dấu D

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 15/10/2019
 Tiền Giang

Phó Trưởng Bộ Phận Xuất Nhập Khẩu ( Biết Tiếng Trung)

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 15 triệu - 20 triệu
 16/10/2019
 Tiền Giang

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 6 triệu - 10 triệu
 15/10/2019
 Tiền Giang

Nhân Viên Kinh Doanh - Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 9 triệu - 14 triệu
 15/10/2019
 Tiền Giang

Phiên Dịch Tiếng Trung (bộ Phận Kỹ Thuật)

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 9 triệu - 12 triệu
 15/10/2019
 Tiền Giang

Chủ Quản Kho

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 9 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Tiền Giang

QC Khách Hàng

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 7 triệu - 8 triệu
 30/09/2019
 Tiền Giang

Kỹ Sư Hóa

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2019
 Tiền Giang

Nhân Viên Nhân Sự

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 6 triệu - 8 triệu
 15/09/2019
 Tiền Giang

Nhân Viên Thanh Khoản

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 10 triệu - 20 triệu
 31/08/2019
 Tiền Giang

Nhân Viên QC

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 6 triệu - 8 triệu
 31/07/2019
 Tiền Giang

Nhà tuyển dụng hàng đầu