CÔNG TY CỔ PHẦN ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

Địa chỉ: 189 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. HCM

Số nhân viên: 1000-5000

Website: vus.edu.vn

27

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ đang tuyển dụng 12 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Customer Experience ( Event)

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Vệ Nội Bộ

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai

C&b Executive

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 12 triệu - 15 triệu
 31/05/2019
 Hồ Chí Minh

Quản Lý Tòa Nhà

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

Quản Lý Tuyển Sinh Cơ Sở

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 15 triệu - 20 triệu
 31/05/2019
 Hồ Chí Minh

IT Cơ Sở

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Marketing

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2019
 Hà Nội

Thư Ký Ceo

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 10 triệu - 12 triệu
 31/05/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

Telemarketing Agent

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai

Nhân Viên Bảo Vệ Nội Bộ

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương

Quản Trị Tòa Nhà

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 12 triệu - 15 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Learning & Development Executive

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 12 triệu - 15 triệu
 10/04/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Sự Giáo Viên (human Resources Teacher -vus) -

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương

Nhân Viên IT Cơ Sở

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương

Marketing Manager

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 25 triệu - 30 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội

Trưởng Nhóm Tuyển Sinh

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 15 triệu - 20 triệu
 31/05/2018
 Đồng Nai

Nhân Viên IT Cơ Sở

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai

Campus Training Quality Manager

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 20 triệu - 25 triệu
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh

Telemarketing Agent- HCM

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Vệ

Công Ty Cổ Phần Anh Văn Hội Việt Mỹ

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Nhà tuyển dụng hàng đầu