Công ty TNHH MTV Minh Dương

Địa chỉ: Lô 24, đường N3, Cụm Công nghiệp An Xá, TP Nam Định

Số nhân viên: 25-50

Website: minhduongfood.com.vn

8

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH MTV Minh Dương không có tuyển dụng nào còn hạn.

Kế Toán Trưởng

Công Ty TNHH MTV Minh Dương

 7 triệu - 10 triệu
 18/05/2019
 Nam Định
 7 triệu - 10 triệu
 18/05/2019
 Nam Định

NV Thu Ngân Và Bán Hàng

Công Ty TNHH MTV Minh Dương

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2019
 Nam Định

Quản Lý Cửa Hàng (Cửa Hàng Trưởng)

Công Ty TNHH MTV Minh Dương

 7 triệu - 10 triệu
 09/05/2019
 Nam Định

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty TNHH MTV Minh Dương

 7 triệu - 10 triệu
 15/02/2018
 Nam Định

Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Công Ty TNHH MTV Minh Dương

 5 triệu - 7 triệu
 15/02/2018
 Nam Định

Nhân Viên Bảo Vệ

Công Ty TNHH MTV Minh Dương

 3 triệu - 5 triệu
 15/02/2018
 Nam Định

Công Nhân Đóng Gói

Công Ty TNHH MTV Minh Dương

 3 triệu - 5 triệu
 15/02/2018
 Nam Định

Nhà tuyển dụng hàng đầu