CÔNG TY CỔ PHẦN JESCO ASIA

Địa chỉ: Lầu 10-11, số 60 Trường Sơn, p2, q.Tân Bình

Số nhân viên: 100-200

Website: www.jescoasia.com

33

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN JESCO ASIA đang tuyển dụng 11 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 18 triệu - 23 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huê

Hành Chính Nhân Sự [tiếng Nhật N2]

Công Ty Cổ Phần Jesco Asia

 12 triệu - 15 triệu
 31/07/2019
 Hồ Chí Minh

Thư Ký Tiếng Anh

Công Ty Cổ Phần Jesco Asia

 15 triệu - 20 triệu
 31/07/2019
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Jesco Asia

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Jesco Asia

 20 triệu - 30 triệu
 31/07/2019
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Nhiệt Lạnh Tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần Jesco Asia

 6 triệu - 8 triệu
 31/07/2019
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Thiết Kế Điện

Công Ty Cổ Phần Jesco Asia

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí Autocad

Công Ty Cổ Phần Jesco Asia

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

Kĩ Sư Cơ Điện M&e

Công Ty Cổ Phần Jesco Asia

 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Nhiệt Lạnh

Công Ty Cổ Phần Jesco Asia

 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2019
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Viễn Thông

Công Ty Cổ Phần Jesco Asia

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Điện, Điện Tử

Công Ty Cổ Phần Jesco Asia

 20 triệu - 25 triệu
 30/05/2019
 Hà Nội

Biên Phiên Dịch Tiếng Anh

Công Ty Cổ Phần Jesco Asia

 10 triệu - 15 triệu
 20/05/2019
 Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huê
 15 triệu - 20 triệu
 30/05/2019
 Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huê
 20 triệu - 30 triệu
 31/05/2019
 Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huê
 8 triệu - 15 triệu
 20/05/2019
 Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huê

Nhân Viên Định Giá Tiếng Nhật N4

Công Ty Cổ Phần Jesco Asia

 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2019
 Hồ Chí Minh

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Công Ty Cổ Phần Jesco Asia

 15 triệu - 20 triệu
 12/10/2018
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Nhiệt Lạnh

Công Ty Cổ Phần Jesco Asia

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Marketing

Công Ty Cổ Phần Jesco Asia

 8 triệu - 12 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Shopdrawing

Công Ty Cổ Phần Jesco Asia

 Thương lượng
 30/09/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 31/08/2018
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Jesco Asia

 Thương lượng
 30/08/2018
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư QA /qc

Công Ty Cổ Phần Jesco Asia

 9 triệu - 15 triệu
 30/08/2018
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Nước (phòng Dự Thầu)

Công Ty Cổ Phần Jesco Asia

 10 triệu - 17 triệu
 30/08/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu