CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG

Địa chỉ: Đồng Hới - Quảng Bình

Số nhân viên: 10-25

Website: http://www.udic.com.vn/

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu