CÔNG TY CỔ PHẦN ROOMPLUS GLOBAL

Địa chỉ: Số 22 Đường số 4 khu Him Lam - Phường Tân Hưng - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh.

Số nhân viên: 10-25

Website: http://pp-architects.com/so5u5ua1v97z33en8y4k4nug794ro0

17

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ROOMPLUS GLOBAL đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2019
 Hồ Chí Minh

Giám Sát Thi Công Kiến Trúc Và Nội Thất

Công Ty Cổ Phần Roomplus GLobal

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu
 30/08/2019
 Hồ Chí Minh

Thiết Kế Nội Thất (interior Designer)

Công Ty Cổ Phần Roomplus GLobal

 10 triệu - 12 triệu
 30/03/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu
 31/03/2019
 Hồ Chí Minh

Giám Sát Thi Công Kiến Trúc & Nội Thất

Công Ty Cổ Phần Roomplus GLobal

 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2019
 Hồ Chí Minh

Giám Sát Thi Công Kiến Trúc & Nội Thất

Công Ty Cổ Phần Roomplus GLobal

 Thương lượng
 09/10/2018
 Hồ Chí Minh

Giám Sát Thi Công Kiến Trúc & Nội Thất

Công Ty Cổ Phần Roomplus GLobal

 Thương lượng
 31/05/2018
 Hồ Chí Minh

Giám Sát Thi Công Kiến Trúc & Nội Thất

Công Ty Cổ Phần Roomplus GLobal

 Thương lượng
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Trưởng

Công Ty Cổ Phần Roomplus GLobal

 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh

Thiết Kế Nội Thất (interior Designer)

Công Ty Cổ Phần Roomplus GLobal

 >= 0
 10/05/2017
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 30/04/2017
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Roomplus GLobal

 10 triệu - 12 triệu
 15/05/2017
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 10/05/2017
 Hồ Chí Minh

Thiết Kế Nội Thất (interior Designer)

Công Ty Cổ Phần Roomplus GLobal

 Thương lượng
 30/04/2017
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 30/04/2017
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu