Victoriatour

Địa chỉ: Phòng 0414, Tòa nhà Ruby 03, Gold mark city, Bắc từ Liêm, Hà Nội

Số nhân viên: Đang cập nhật

Website: http://www.victoriatour.com.vn/

58

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Victoriatour đang tuyển dụng 10 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 15 triệu - 25 triệu
 31/03/2019
 Hà Nội
 6 triệu - 25 triệu
 10/04/2019
 Hà Nội
 6 triệu - 8 triệu
 10/04/2019
 Hà Nội
 15 triệu - 25 triệu
 31/03/2019
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2019
 Hà Nội
 15 triệu - 25 triệu
 31/03/2019
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2019
 Hà Nội, Khánh Hòa
 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2019
 Hà Nội
 6 triệu - 10 triệu
 10/04/2019
 Hà Nội
 15 triệu - 25 triệu
 31/03/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 05/02/2019
 Hà Nội

Sales Administrator

Victoriatour

 Thương lượng
 30/11/2018
 Hà Nội

Sales Executive

Victoriatour

 Thương lượng
 30/11/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 10 triệu
 30/01/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 30 triệu
 30/10/2018
 Hà Nội
 6 triệu - 7 triệu
 30/08/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hà Nội
 25 triệu - 30 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 31/05/2018
 Hà Nội
 1 triệu - 3 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 25 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 28/04/2018
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu