Công ty TNHH TV-DT-XD Kiến Trúc Thông Minh

Địa chỉ: 139/19 Tân Sơn Nhì, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam

Số nhân viên: 25-50

Website: www.smart-arch.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH TV-DT-XD Kiến Trúc Thông Minh không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu