Cty CP thủy sản Anh Minh

Địa chỉ: số 3 đường Ngô Quyền

Số nhân viên: 25-50

Website: thuysananhminh.com.vn

6

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Cty CP thủy sản Anh Minh đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Kinh Doanh

Cty CP Thủy Sản Anh Minh

 6 triệu - 9 triệu
 30/06/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên Kế Toán

Cty CP Thủy Sản Anh Minh

 6 triệu - 8 triệu
 26/06/2019
 Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hải Phòng

Kế Toán Bán Hàng

Cty CP Thủy Sản Anh Minh

 3 triệu - 5 triệu
 30/04/2017
 Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh

Cty CP Thủy Sản Anh Minh

 3 triệu - 5 triệu
 30/04/2017
 Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh

Cty CP Thủy Sản Anh Minh

 Thương lượng
 31/12/2015
 Hải Phòng

Nhà tuyển dụng hàng đầu