Công ty CP Giải Pháp ứng dụng và Phát triển Công nghệ Hoàng Thịnh Group

Địa chỉ: Tầng 2 Số 6 Đặng Xuân Bảng, Đại KIm, Hoàng Mai, Hà Nội

Số nhân viên: Dưới 10 người

Website: http://hoangthinhgroup.com/

26

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty CP Giải Pháp ứng dụng và Phát triển Công nghệ Hoàng Thịnh Group đang tuyển dụng 4 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty CP Giải Pháp ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty CP Giải Pháp ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty CP Giải Pháp ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group

 6 triệu - 8 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty CP Giải Pháp ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group

 6 triệu - 8 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty CP Giải Pháp ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty CP Giải Pháp ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group

 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Văn Phòng

Công Ty CP Giải Pháp ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group

 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2018
 Hà Nội

Nhân Vên Kế Toán

Công Ty CP Giải Pháp ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty CP Giải Pháp ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group

 5 triệu - 7 triệu
 01/12/2018
 Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Lắp Đặt Camera, Bãi Xe Thông Minh

Công Ty CP Giải Pháp ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty CP Giải Pháp ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Lắp Đặt

Công Ty CP Giải Pháp ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội

Nhân Vên Kế Toán

Công Ty CP Giải Pháp ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Lắp Đặt Camera, Bãi Xe Thông Minh

Công Ty CP Giải Pháp ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty CP Giải Pháp ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Lắp Đặt Camera, Bãi Xe Thông Minh

Công Ty CP Giải Pháp ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty CP Giải Pháp ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group

 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty CP Giải Pháp ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty CP Giải Pháp ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu