Công ty CP Giải Pháp ứng dụng và Phát triển Công nghệ Hoàng Thịnh Group

Địa chỉ: Tầng 2 Số 6 Đặng Xuân Bảng, Đại KIm, Hoàng Mai, Hà Nội

Số nhân viên: Dưới 10 người

Website: http://hoangthinhgroup.com/

26

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty CP Giải Pháp ứng dụng và Phát triển Công nghệ Hoàng Thịnh Group không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty CP Giải Pháp ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty CP Giải Pháp ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group

 6 triệu - 8 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty CP Giải Pháp ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group

 6 triệu - 8 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty CP Giải Pháp ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group

 6 triệu - 8 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty CP Giải Pháp ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty CP Giải Pháp ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group

 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Văn Phòng

Công Ty CP Giải Pháp ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group

 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2018
 Hà Nội

Nhân Vên Kế Toán

Công Ty CP Giải Pháp ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty CP Giải Pháp ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group

 5 triệu - 7 triệu
 01/12/2018
 Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Lắp Đặt Camera, Bãi Xe Thông Minh

Công Ty CP Giải Pháp ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty CP Giải Pháp ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Lắp Đặt

Công Ty CP Giải Pháp ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội

Nhân Vên Kế Toán

Công Ty CP Giải Pháp ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Lắp Đặt Camera, Bãi Xe Thông Minh

Công Ty CP Giải Pháp ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty CP Giải Pháp ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu