Công ty CP đóng tàu Thái Bình Dương

Địa chỉ: Khu 6 Thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

Số nhân viên: 500-1000

Website: Đang cập nhật

16

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty CP đóng tàu Thái Bình Dương không có tuyển dụng nào còn hạn.

Quản Đốc, Phó Quản Đốc Phân Xưởng

Công Ty CP Đóng Tàu Thái Bình Dương

 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2019
 Hải Phòng

Trưởng Phòng KCS/ Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Công Ty CP Đóng Tàu Thái Bình Dương

 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2019
 Hải Phòng

Công Nhân Đóng Tàu

Công Ty CP Đóng Tàu Thái Bình Dương

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2019
 Hải Phòng
 5 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Hải Phòng

Phó Phòng Tổ Chức Lao Động Tiền Lương

Công Ty CP Đóng Tàu Thái Bình Dương

 Thương lượng
 31/05/2018
 Hải Phòng
 12 triệu - 15 triệu
 30/03/2018
 Hải Phòng

Thợ Sơn, Thợ Triền Đà

Công Ty CP Đóng Tàu Thái Bình Dương

 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2018
 Hải Phòng

Kỹ Sư Vỏ, Kỹ Sư Máy, Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty CP Đóng Tàu Thái Bình Dương

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Hải Phòng

Thợ Hàn, Thợ Vỏ, Lđpt

Công Ty CP Đóng Tàu Thái Bình Dương

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2017
 Hải Phòng

Thợ Hàn, Thợ Lắp Ráp Vỏ Tàu, Thợ Máy

Công Ty CP Đóng Tàu Thái Bình Dương

 6 triệu - 9 triệu
 31/08/2016
 Hải Phòng

Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Công Ty CP Đóng Tàu Thái Bình Dương

 12 triệu - 15 triệu
 31/08/2016
 Hải Phòng
 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2016
 Hải Phòng

Quản Đốc, Phó Quản Đốc Phân Xưởng

Công Ty CP Đóng Tàu Thái Bình Dương

 12 triệu - 15 triệu
 31/08/2016
 Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2016
 Hải Phòng

Quản Đốc, Phó Quản Đốc Phân Xưởng

Công Ty CP Đóng Tàu Thái Bình Dương

 12 triệu - 15 triệu
 31/08/2016
 Hải Phòng

Nhà tuyển dụng hàng đầu