Công ty CP đóng tàu Thái Bình Dương

Địa chỉ: Khu 6 Thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

Số nhân viên: 500-1000

Website: Đang cập nhật

16

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty CP đóng tàu Thái Bình Dương đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Công Nhân Đóng Tàu

Công Ty CP Đóng Tàu Thái Bình Dương

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2019
 Hải Phòng

Trưởng Phòng KCS/ Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Công Ty CP Đóng Tàu Thái Bình Dương

 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2019
 Hải Phòng

Quản Đốc, Phó Quản Đốc Phân Xưởng

Công Ty CP Đóng Tàu Thái Bình Dương

 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2019
 Hải Phòng
 5 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Hải Phòng

Phó Phòng Tổ Chức Lao Động Tiền Lương

Công Ty CP Đóng Tàu Thái Bình Dương

 Thương lượng
 31/05/2018
 Hải Phòng
 12 triệu - 15 triệu
 30/03/2018
 Hải Phòng

Thợ Sơn, Thợ Triền Đà

Công Ty CP Đóng Tàu Thái Bình Dương

 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2018
 Hải Phòng

Kỹ Sư Vỏ, Kỹ Sư Máy, Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty CP Đóng Tàu Thái Bình Dương

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Hải Phòng

Thợ Hàn, Thợ Vỏ, Lđpt

Công Ty CP Đóng Tàu Thái Bình Dương

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2017
 Hải Phòng

Thợ Hàn, Thợ Lắp Ráp Vỏ Tàu, Thợ Máy

Công Ty CP Đóng Tàu Thái Bình Dương

 6 triệu - 9 triệu
 31/08/2016
 Hải Phòng

Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Công Ty CP Đóng Tàu Thái Bình Dương

 12 triệu - 15 triệu
 31/08/2016
 Hải Phòng
 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2016
 Hải Phòng

Quản Đốc, Phó Quản Đốc Phân Xưởng

Công Ty CP Đóng Tàu Thái Bình Dương

 12 triệu - 15 triệu
 31/08/2016
 Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2016
 Hải Phòng

Quản Đốc, Phó Quản Đốc Phân Xưởng

Công Ty CP Đóng Tàu Thái Bình Dương

 12 triệu - 15 triệu
 31/08/2016
 Hải Phòng

Nhà tuyển dụng hàng đầu